Kariyer Koordinatörleri

                                                                     BAİBÜ

                                    FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEKOKULU

                                                    KARİYER KOORDİNATÖRLERİ

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Cevher ALTUĞ

 

altug_cibu.edu.tr

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Neşet AKAY

nesetakayibu.edu.tr

 

Tıp Fakültesi

Doç.Dr. Akif Hakan KURT

hakankurtibu.du.tr

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Cengizhan YILDIRIM

yildilirim_cibu.edu.tr

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülten KURT

gultenkurtibu.edu.tr

 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Handan ESER

erol_h1ibu.edu.tr

 

Mühendislik Fakültesi

Dr.Öğr. Üyesi Oktay AYTAR

oaytaribu.edu.tr

 

Mimarlık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin

SELÇUK

selcuk_htibu.edu.tr

 

İletişim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Kemal

AVCI

kemalavciibu.edu.tr

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Arzu AKMAN YILMAZ

aayilmazibu.edu.tr

 

Turizm Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Onur Cüneyt KAHRAMAN

onurcuneytkahramanibu.edu.tr

 

Spor Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Devrim BULUT

 

ibodevogmail.com

 

Yabancı Diller Yüksekokulu

Dr.Öğretim Üyesi Nazan Müge UYSAL

 

mugeuysalibu.edu.tr

 

Gerede Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Onur ÖZEVİN

onurozevinibu.edu.tr

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Dr. Öğr.

Üyesi Zehra DOĞAN ÇALIŞKAN

zehradoganibu.edu.tr

 

Bolu Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör.Dr. Özgür ÇARK

ozgurcarkibu.edu.tr

 

Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğretim Üyesi Muhsin Uğur DOĞAN

muhsınugurdoganibu.edu.tr

 

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör.Muhammet GÖREN

muhammetgorenibu.edu.tr

 

Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr.

Üyesi Uğur SOYKAN

ugursoykanibu.edu.tr

 

Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Muhammet Hüseyin KARAYUMAK

muhammetkarayumakibu.edu.tr

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: karmeribu.edu.tr
Top