İzzet Baysal Mezunlar Derneği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mezunları Derneği ( İBUMED ) T.C. Bolu Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 29/06/2010 tarihli onayı ile Bolu'da kurulmuş, derneğin İstanbul Şubesi ise 04.02.2012 tarihinde açılmıştır.

Kuruluşundan bu güne, iletişim ve beraberliğin gücüne verdiği önemle hareket etmekte, tüm faaliyetlerini bu temel üzerinden planlamakta ve gerçekleştirmektedir. Sadece mezunlar arasında değil, üniversitemizle, üniversitemizin öğrenci adayları ve öğrencileri ile de sürekli bir iletişimi hedeflemektedir.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mezunları Derneği ( İBUMED )ne ulaşmak için  linki http://www.ibumed.org  tıklayınız. 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: karmeribu.edu.tr
Top