Kariyer Öğrenci Topluluğu

 
 

Ad Soyad

 

Görev

 

Dr. Öğretim Üyesi Murat TARHAN

 

Akademik Danışman

 

 

 

Ad Soyad

 

Görev

 

Esra KAYA

 

Başkan

 

 

Ad Soyad

 

Görev

 

Rümeysa UYĞUR

 

Başkan Yardımcısı

 

YÖNETİM KURULU

Ad Soyad

 

Görev

Rümeysa UYĞUR

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Kevser Ezgi Erdoğan

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Şeyma Giray

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Ömer Çınar

 

Üye

 

DENETLEME KURULU

Ad Soyad

 

Görev

 

Âdem Güngör

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Kemal Toz

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Furkan Türkmen

 

Üye

SOSYAL MEDYA SORUMLUSU

 

 

Ad Soyad

 

Görev

 

Rabia Önder

 

Üye

 

 

Ad Soyad

 

Görev

 

Ayşegül Çay

 

Üye

 

 

Ad Soyad

 

Görev

Sema Bağ

 

Sayman

Ad Soyad

 

Görev

Sedef Nur Atmaca

 

Sekreter

 

GENEL KURUL

 

Ad Soyad

 

Görev

Esra Kaya

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Rümeysa Uyğur

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Kevser Ezgi Erdoğan

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Şeyma Giray

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Ömer Çınar

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Ayşegül Çay

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Rabia Önder

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Âdem Güngör

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Kemal Toz

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Furkan Türkmen

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Sema Bağ

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Sedef Nur Atmaca

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Yumna Kızılağaç

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Murat Can Yar

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Ayşenur İnan

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Fatma Akkaşoğlu

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Habibe Aktemir

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Abdüsselam Güneş

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Ahsen Deveci

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Elanur Gönültaş

 

Üye

Ad Soyad

 

Görev

Furkan Arslan

 

Üye

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: karmeribu.edu.tr
Top